Úvod

Firma MaR systémy s.r.o. byla založena v roce 2005. Díky znalosti nejnovějších technologií a profesionálnímu přístupu ke klientovi jsme schopni plnit náročné požadavky zákazníků. Našim cílem je navrhnout a instalovat systémy měření a regulace, zejména pro technologie vytápění, chlazení, vzduchotechniky, řízení spotřeby všech druhů energií, měření fyzikálních veličin a tím vám můžeme nabídnout komplexní řízení technologických procesů budov a zařízení. Mezi naše další služby, které nabízíme je pravidelný sevis zařízení MaR a elektro včetně zpracování plánu údržby zařízení. Tlačítko služby vám představí konkrétní nabídku naši firmy. Svým rozsahem nabízených služeb jsme schopni řešit veškeré požadavky zákazníka, a pokud na našich stránkách naleznete to co hledáte, neváhejte a kontaktujte nás.

Introduction

Company MaR systémy s.r.o. was founded in 2005. Thanks to the knowledge of the latest technologies and professional approach to each client we are able to meet demanding customer`s requirements. Our goal is to design and deploy systems for measurement and control, especially for technology heating, cooling, air conditioning, power management all kinds of energy, measurement of physical quantities and thus we can offer comprehensive process control equipment and buildings. Among our other services we offer is regular service I&C and electrical equipment, including processing facilities maintenance plan. Key services, we present a concrete offer of our company. With its range of services we are able to address all customer requirements, and if our website you will find what you're looking for, please contact us.Kontakt

MaR Systémy s.r.o.
Prachatická 1193/5
37005, České Budějovice
Petr Jelínek - Jednatel
Telefon: +420 724 949222
http://www.marsystemy.cz
info@marsystemy.cz